Những mảnh trang sức này dưới dạng hoa nở rộ, được đan kết trong một mẫu ren giống hoa.
Các viên kim cương và ngọc trai tạo ra một cái nhìn tinh tế và tinh tế.
Vòng ngọc trai

Liên hệ