0
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ sinh học ( Bắt buộc)
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương...