Thông tin thanh toán

2. Thông tin thanh toán
 
Chủ tài khoản: Trần Dương Quý
 
Số tài khoản: 0011001659701
 
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội