Định cư Mỹ

Diện lao động phổ thông

Diện lao động phổ thông là chương trình dành cho lao động phổ thông, với các điều kiện yêu cầu bắt buộc về sức khỏe và lý lịch tư pháp tốt. Là chương trình định cư Mỹ được chấp thuận bởi Cơ quan nhập tịch và di trú Mỹ.

Diện đầu tư

Chương trình đầu tư được cấp thẻ xanh với thời hạn nhanh chóng và điều kiện dành cho ứng viên đơn giản. Với các dự án chúng tôi đã tư vấn và thực hiện cho khách hàng luôn thành công đạt tới 100%. Nên AAI xin cam kết sẽ hoàn lại chi phí đầu tư 100% nếu gia đình bạn không được cấp thẻ xanh.Thông tin chi tiết các dự án EB-5 vui lòng liên hệ với AAI.