Diện lao động phổ thông

Chương trình Lao động EB-3

Bạn có thể đủ điều kiện với loại visa định cư này nếu bạn là một người lao động có tay nghề, một chuyên viên hoặc là người lao động không có tay nghề. Người lao động có tay nghề là những người có tối thiểu hai năm đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc, công v

Các dự án định cư EB3 của Công ty AAI

Các dự án định cư EB3 của Công ty AAI: Người lao động được cấp VISA định cư Mỹ diện EB3. Được mang theo gia đình,Trẻ em được học tập miễn phí đến hết THPT. Nhà tuyển dụng hỗ trợ và tư vấn chỗ ăn, chỗ ở. Người lao động sẽ được đóng bảo hiểm y tế, thân thể, BHXH, BH Thất Nghiệp theo đúng quy định của Luật lao động Mỹ.