Diện đầu tư

Chương trình định cư EB5

Chương trình Đầu tư Định cư Mỹ _ EB-5 là một trong những chương trình hữu hiệu nhất nhằm giúp cho những doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới đến sinh sống và làm việc thường trú tại Hoa Kỳ.

Các dự án định cư EB5 của Công ty AAI

Với các dự án EB-5, Công ty AAI đã tư vấn và thực hiện cho khách hàng luôn thành công và tỷ lệ đạt 100% và đem lại lợi ích thiết thực cho các Nhà đầu tư từ mô hình kinh doanh nhỏ: